NG Gemeente George-Suid
Bulletin : 26 November -3 Desember 2017 (46/2017)

Grenslose Geur van Christus
Volg ons op:
www.nggeorgesuid.co.za
Facebook : George Suid Gemeente
Facebook : Skeppersliefde

Dagbestuursvergadering Maandag 27 November om 18:00

GESAMENTLIKE KERSSANGDIENS BY TUINEDAL GEMEENTE OP SONDAG 26 NOVEMBER 18:30 vir 19:00
Ons vra vriendelik dat elke gesin wat die aand bywoon, asseblief ‘n bordjie eetgoed sal saambring.
Ons kuier na die tyd gesellig in Tuinedal se kerksaal saam.

VETKOEK EN PANNEKOEK VERKOPE Dinsdag 28 November
Gevulde kerriemaalvleis vetkoeke teen R15-00. Kaas en konfyt vetkoeke teen R10-00.
Pannekoek teen R4-00. Enige iemand wat graag wil help met die bak van die vetkoeke en pannekoeke
of bereid sal wees om bestellings af te lewer, kan vir Adrinette of Tillie by die kerkkantoor skakel.
Bestellings moet vooraf by die kerkkantoor geplaas word. Die opbrengs van die verkope sal aangewend
word om die pad by ons gemeentekompleks op George reg te maak. Baie dankie!

Ds Floors se naderende aftrede

Die Kerkraad het by sy onlangse Kerkraadsvergadering kennis geneem van die feit dat ds Floors in November
2018, sy aftree ouderdom bereik. Die Kerkorde maak egter voorsiening dat ‘n predikant nog vir ‘n maksimum
van 6 maande na die bereiking van sy aftree ouderdom, in ‘n voltydse hoedanigheid en met die goedkeuring
van die Kerkraad, mag dien. Die Kerkraad het met inagneming van bogenoemde, besluit om ds Floors se
emeritaat (datum van aftrede), na 28 Februarie 2019 te verskuif. Die Kerkraad het verder ook besluit om
die dagbestuur te vra om, in die lig van ds Floors se naderende aftrede, weer te gaan kyk na ons gemeente se
bedieningspraktyk (dit waarmee ons besig is) en die bedieningsbehoeftes (dit waarmee ons besig moet wees).
Die Dagbestuur moet dan teen Mei 2018 met ‘n aanbeveling na die Kerkraad kom oor die mees geskikte wyse waarop ons die bediening in en deur ons gemeente ná 28 Februarie 2019 kan voorsit. Die volledige besluit van die
Kerkraad is by die Kerkkantoor beskikbaar. Baie dankie dat ons ook vir die gemeente se voorbidding kan vra vir
hierdie seisoen van geloofsonderskeiding in ons gemeente se geskiedenis.

BARMHARTIGHEIDSAKSIE

Die Barmhartigheidsaksie benodig asseblief tweedehandse klere en skoene -veral vir mans, kinders en
babas. U kan die klere by die kerkkantoor kom afgee of na die eredienste bring. Baie dankie!

DAGBOEK

Sondag 26/11/2017
Kerstrollieprojek
Biddag vir Wêreldvigsdag
D/Offer: Alta du Toit (Nasorg)

09:00 Erediens George (Ds Johann)
Blommebeurt: Evie
Teebeurt: Annemarie & Lucy

09:00Erediens Heroldsbaai (Ds Floors)
Blommebeurt: Ann

18:30Kerssangdiens by Tuinedal
Verjaarsdae: Petronella Langehoven (86) 0827810722, Japie Maré 0448736043

Maandag 27/11/2017

Verjaarsdae: Koos Du Preez 044 874 4684, Ben Redelinghuys 044 874 4703, Irma Badenhorst 0828579551,
Emma Blank (11) 044 874 5239

Dinsdag 28/11/2017
Broodsmeergroep B (Di)
Verjaarsdae: Chris van der Schyff 0827873660, Elaine Nortje 0728608027

Woensdag 29/11/2017

Verjaarsdae: Sannie Truter (84), Hannelie Dekker 0722915363, Lizel Coertze 0793020988

Donderdag 30/11/2017
Broodsmeergroep B (Do)
Verjaarsdae: Alfred Julyan (87) 044 874 6255, Helena Wiese, Wilcornia Le Roux 0448743783,
Elsabé Henning 0726563032

Vrydag 01/12/2017

Verjaarsdae: Gert Geyser 044 873 2785, Anthony Smith, Jean-Pierre Van Rooyen 0721162573

Saterdag 02/12/2017

Verjaarsdae: Isodore Gilbert 044 873 5137, Ria Müller 0818695218, Chris Kalp 044 874 2105, Danie Barnard

Sondag 03/12/2017
Sop vir Haweloses
1ste Adventsondag
D/Offer: Emmaüs George

09:00 Erediens George
Blommebeurt: Amelia
Teebeurt: Maggie & Hetta

09:00 Erediens Heroldsbaai
Blommebeurt: Celestine

KONTAKBESONDERHEDE

Ds Floors Meyer

044 873 2327 of 082 684 2735

floors@mweb.co.za

Ds Johann Winterbach

044 873 5110 of 082 469 9087

winterbach@tiscali.co.za

Fin Beampte: Adrinette Muller
044 873 3335

kantoor@nggeorgesuid.co.za

Admin Beampte: Tillie Nel
044 874 3898

admin@nggeorgesuid.co.za

Bankinbetalings: ABSA tjek rek nr. 0890580017 (NG Kerk George-Suid),
Takkode: 630114. Naam en van as verwysing.