NG Gemeente George-Suid
Bulletin : 19 -26 November 2017 (45/2017)

Grenslose Geur van Christus
Volg ons op:
www.nggeorgesuid.co.za
Facebook : George Suid Gemeente
Facebook : Skeppersliefde

VETKOEK EN PANNEKOEK VERKOPE -Dinsdag 28 November

Gevulde kerriemaalvleis vetkoeke teen R15-00. Kaas en konfyt vetkoeke teen R10-00. Pannekoek teen R4-00.
Enige iemand wat graag wil help met die bak van die vetkoeke en pannekoeke of bereid sal wees om bestellings
af te lewer, kan vir Adrinette of Tillie by die kerkkantoor skakel. Bestellings moet vooraf by die
kerkkantoor geplaas word. Die opbrengs van die verkope sal aangewend word om die pad by ons gemeentekompleks
op George reg te maak. Baie dankie!

AFTREDE DS FLOORS MEYER

Die Kerkraad het op 6 November Ds Floors se naderende aftrede (28 Februarie 2019), bespreek. Ons sal in
volgende Sondag se bulletin meer detail oor die Kerkraad se besluit aan die gemeente kommunikeer.

KERSTROLLIE-PROJEK

Vanjaar doen die Barmhartigheidsaksie se Kerstrollie-projek weereens ‘n beroep op ons gemeente se welwillendheid
om aan iemand hierdie Kersgety iets van God se liefde te bewys. Die Kerstrollie-projek sal tot Sondag 3 Desember
in die voorportaal van die kerk wees en by die voordeur van die kerksaal by Heroldsbaai, waarin u dan u pakkie kan
laat. Neem asb. vir u ‘n sakkie by die deure met ‘n lysie van die benodigdhede. Baie dankie vir u samewerking om
hierdie Kerstyd ook vir iemand anders spesiaal te maak!

GESAMENTLIKE KERSSANGDIENS BY TUINEDAL GEMEENTE OP SONDAG 26 NOVEMBER 18:30 vir 19:00

Dit is weer ‘n spanpoging tussen ons 2 gemeentes in die vorm van ‘n lofprysing-en aanbiddingsgeleentheid.
Ons vra vriendelik dat elke gesin wat die aand bywoon, asseblief ‘n bordjie eetgoed sal saambring. Ons kuier
na die tyd gesellig in Tuinedal se kerksaal saam.

24/7 GEBEDSWAGBYEENKOMS Dinsdag 21 November om 10:30

in die konsistorie. Ds Johann sal ‘n paar gedagtes met ons deel oor die rol van die Gees wanneer ons bid.
Daarna bid ons saam vir ons gemeente en dorp. Almal hartlik welkom.
Namens die Gebedsaksie. Huibrecht 0721883305.

DAGBOEK

Sondag 19/11/2017
Kerstrollieprojek
Biddag vir Beskermingsdienste
D/Offer: CPU Polisie

09:00 Erediens George
Blommebeurt:Linda
Teebeurt: Serena & Elna

09:00Erediens Heroldsbaai
Blommebeurt: Miemie

Verjaarsdae: Ben Wessels

Maandag 20/11/2017

Verjaarsdae: Belinda Alberts 0711173301, Riaan Van Wyk 044 873 6289, Theo Kleynhans 044 873 3797,
Luan Vermaak 0839528493, Marichelle Alberts 0845643200

Dinsdag 21/11/2017
Broodsmeergroep A (Di)

09:00 Vroue Bybelstudie
Verjaarsdae: Rita Swart 044 874 6216

Woensdag 22/11/2017

Verjaarsdae: Rassie Smal 0787998977, Sonja Strauss 044 874 7233, Mali Conradie 0719197120,
Michelle van Zyl 0837079991, Dewald Buys 0848241200

Donderdag 23/11/2017
Broodsmeergroep A (Do)
Verjaarsdae: Tilla Van Der Watt 044 851 078

Vrydag 24/11/2017
Kospakkies
Verjaarsdae: Thys Swart (80) 044 874 0668

Saterdag 25/11/2017

Verjaarsdae: Jaco Janse van Rensburg (20) 0843142224, Mario De Reuck (9), Rocco De Reuck (9),
Elize van der Schyff (5)

Sondag 26/11/2017
Kerstrollieprojek
Biddag vir Wêreldvigsdag
D/Offer: Alta du Toit (Nasorg)

09:00 Erediens George
Blommebeurt: Evie
Teebeurt: Annemarie & Lucy

09:00Engelse Erediens Heroldsbaai
Blommebeurt: Ann

18:30 Kerssangdiens by Tuinedal

KONTAKBESONDERHEDE

Ds Floors Meyer 044 873 2327 of 082 684 2735

floors@mweb.co.za

Ds Johann Winterbach 044 873 5110 of 082 469 9087

winterbach@tiscali.co.za

Fin Beampte: Adrinette Muller 044 873 3335

kantoor@nggeorgesuid.co.za

Admin Beampte: Tillie Nel 044 874 3898

admin@nggeorgesuid.co.za

Bankinbetalings: ABSA tjek rek nr.0890580017 (NG Kerk George-Suid),
Takkode: 630114. Naam en van as verwysing.