NG Gemeente George-Suid
Bulletin : 22 -29 Oktober 2017 (41/2017)

Grenslose Geur van Christus
Volg ons op:
www.nggeorgesuid.co.za
Facebook : George Suid Gemeente
Facebook : Skeppersliefde

SILWERKRING KLUB

Woensdag 1 November om 12:00

Ons geniet ‘n heerlike driegang maaltyd om die jaar af te sluit.
Koste: R40-00 per persoon. Bespreek asb voor 11h op Maandag 30 Oktober by Mona
082 296 5058.

Geen Silwerkring vir Oktober.

GEBEDSGELEENTHEID

Indien jy saam met ons vir die erediens wil bid, ontmoet ons Sondae om 8:30 in die ontvangsarea
van die kerkkantoor.

KERKRAADSVERGADERING

Maandag 6 November om 18:00

Afsnypunt Aksievergaderings: 23 Oktober. Aksieverslae: 25 Oktober.

KOMBERS

Ons verkoop kaartjies teen R20-00 om ‘n pragtige kombers te wen. Kaartjies is by Evie
076 419 4640 of by die kerkkantoor beskikbaar.

KERSTROLLIE-PROJEK

Vanjaar doen die Barmhartigheidsaksie se Kerstrollie-projek weereens ‘n beroep op ons
gemeente se welwillendheid om aan iemand hierdie Kersgety iets van God se liefde te bewys. Die
Kerstrollie-projek sal vanaf vandag tot Sondag 3 Desember in die voorportaal van die kerk
wees en by die voordeur van die kerksaal by Heroldsbaai, waarin u dan u pakkie kan laat. Neem
asb. vir u ‘n sakkie by die deure met ‘n lysie van die benodigdhede. Baie dankie vir u samewerking
om hierdie Kerstyd ook vir iemand anders spesiaal te maak!

BROODSMEERDERS

Ons herinner jul vriendelik aan jul broodsmeerbeurte. ‘n SMS om jul te herinner aan die smeerbeurt word ‘n
dag voor die tyd uitgestuur, maak asb ‘n nota daarvan en bring jul brode die Dinsdag of Donderdag voor 11:00 na
die kerkkantoor. Baie dankie!

HERVORMINGSFEES:

Ons nooi u almal uit na ons Hervormingssangfees Sondagaand 29 Oktober om 18:00 in die Moederkerk.
Die bekende orrelis, Dr Gerrit Jordaan sal optree en dit beloof om ‘n genoeglike aand te wees. Ons
sien uit om u daar te ontmoet…

DAGBOEK

Sondag 22/10/2017
D/Offer: Badisa George

09:00 Erediens/Gesinsdiens George
10:00 Kategese
Blommebeurt: Elsa
Teebeurt: Maggie & Hetta
09:00 Erediens Heroldsbaai
Getuienisfokus Heroldsbaai
Blommebeurt: Marietjie

Verjaarsdae: Nem Robertson (84) 044 873 6633, Margaret Botha 044 873 5479, Catharina Du Plessis 044 874 5466, Jean Uys

Maandag 23/10/2017

Verjaarsdae: Ruth Dods (87) 044 873 3722, Rina De Swardt 044 873 3622, Johan Dippenaar 0829617756

Dinsdag 24/10/2017

Broodsmeergroep A (Di)

09:00 Vroue Bybelstudie

Verjaarsdae: Sonnie Rust 0448322616, Bonnie Swart 044 874 4525, Susan Baard 0448736441, Deon Stassen
0605030796, Nelmari Van Rensburg 044 873 3447, Anja Van Zyl (1)

Woensdag 25/10/2017

Verjaarsdae: Hennie Barnard 0763744976, Carina Nortier 044 871 1389, Maureen Faul 0722240777,
Lorraine Van Der Merwe 073 534 1738, Coricia Coetzee 0727020226

Donderdag 26/10/2017

Broodsmeergroep A (Do)

Verjaarsdae: Ria Zitzke 0836258974, Kathy McDonald 0731394515, Laetitia Dysel 0825643045, Christo Janse Van Rensburg 0794376746

Vrydag 27/10/2017

Verjaarsdae: Erica Zeelie 044 873 4830, Tobie Bouwer 044 874 2448, Annatjie Welsh 044 884 1931, Carin Stokes
0829376085

Saterdag 28/10/2017

Verjaarsdae: Gerrit Coetzee (85) 044 851 0009, Johan Bouwer 0833993395

Sondag 29/10/2017
HERVORMINGSFEES
D/Offer: Jeugwerk

09:00 Erediens/Gesinsdiens George
10:00 Kategese
Blommebeurt: Sonja
Teebeurt: Sivera
09:00 Engelse Erediens Heroldsbaai
Blommebeurt: Elize Botha

KONTAKBESONDERHEDE

Ds Floors Meyer

044 873 2327 of 082 684 2735

floors@mweb.co.za

Ds Johann Winterbach

044 873 5110 of 082 469 9087

winterbach@tiscali.co.za

Fin Beampte: Adrinette Muller
044 873 3335

kantoor@nggeorgesuid.co.za

Admin Beampte: Tillie Nel
044 874 3898

admin@nggeorgesuid.co.za

Bankinbetalings: ABSA tjek rek nr.0890580017 (NG Kerk George-Suid),
Takkode: 630114. Naam en van as verwysing.