NG Gemeente George-Suid
Bulletin : 29 Oktober -5 November 2017 (42/2017)

Grenslose Geur van Christus
Volg ons op:
www.nggeorgesuid.co.za
Facebook : George Suid Gemeente
Facebook : Skeppersliefde

 

KERSTROLLIE-PROJEK

Vanjaar doen die Barmhartig heidsaksie se Kerstrollie-projek weereens ‘n beroep op ons
gemeente se welwillendheid om aan iemand hierdie Kersgety iets van God se liefde te bewys.
Die Kerstrollie-projek sal tot Sondag 3 Desember in die voorportaal van die kerk wees en by
die voordeur van die kerksaal by Heroldsbaai, waarin u dan u pakkie kan laat. Neem asb.
vir u ‘n sakkie by die deure met ‘n lysie van die benodigdhede.
Baie dankie vir u samewerking om hierdie Kerstyd ook vir iemand anders spesiaal te maak!

SILWERKRING KLUB

Woensdag 1 November om 12:00
Ons geniet ‘n heerlike driegang maaltyd om die jaar af te sluit.
Koste: R40-00 per persoon.
Bespreek asb voor 11h op Maandag 30 Oktober by Mona 082 296 5058.

Besoek van die Moderator aan ons Gemeente

Ons het vir Ds Nelis Janse van Rensburg, Moderator van die Algemene Sinode asook van die
Streeksinode van Wes– en Suid-Kaapland, genooi om tydens die Erediens op 19 November by ons
Gemeente te kom optree. Hy kom met ons praat oor die belangrike rol wat die NG Kerk nou in
Suid-Afrika speel om rigting te gee te midde van al die onsekerhede waarmee ons te kampe het.
Na afloop van die diens drink ons saam tee in die sysaal, waartydens daar geleentheid sal wees
om vrae te stel oor daardie sake waaroor ons meer duidelikheid wil hê. Almal is welkom.

BARMHARTIGHEIDSAKSIE

Die Barmhartigheidsaksie benodig asseblief tweedehandse klere en skoene -veral vir mans,
kinders en babas. U kan die klere by die kerkkantoor kom afgee, na die eredienste bring
of die kerkkantoor skakel om te reël dat die klere by u kom haal word.
Baie dankie!

KERKRAADSVERGADERING

Maandag 6 November om 18:00

PANNEKOEK

Vanaf Sondag 5 November sal daar heerlike warm pannekoeke teen R5 na die erediens in die
sysaal verkoop word. Die opbrengs sal aangewend word om ‘n nuwe digitale skerm vir die kerk
te koop. Dankie vir u ondersteuning!

GEBEDSGELEENTHEID

Indien jy saam met ons vir die erediens wil bid, ontmoet ons Sondae om 8:30 in die ontvangsarea
van die kerkkantoor.

DAGBOEK

Sondag 29/10/2017
Kerstrollieprojek
HERVORMINGSFEES
D/Offer: Jeugwerk

09:00 Erediens/Gesinsdiens George
10:00 Kategese
Blommebeurt: Sonja
Teebeurt: Sivera
09:00 Engelse Erediens Heroldsbaai
Blommebeurt: Elize Botha

Verjaarsdae: Theo Van Der Merwe 0725387649, Martino Olivier 0835575305, Tiaan Van Greunen 044 874 1918

Maandag 30/10/2017

Verjaarsdae: Blackie Swart 0825127918, Hans Ottervanger 0828068994, Hensie Du Preez 044 874 7066, Herman
Barendse 0728343998

Dinsdag 31/10/2017
Broodsmeergroep B (Di)

09:00 Vroue Bybelstudie

Verjaarsdae: Pieter Uys, Piet Barnard 0824703384, Wilma Smith 0837082207, Christiaan Cronjé 0769041968, Darius Mong 044 874 1836

Woensdag 01/11/2017
Silwerkring Klub

Verjaarsdae: Frans Liebenberg 0827790325, Pieter Van Vuuren 0828518631, Serena Groenewald 0790742321, Allicia Du Toit 0825641388

Donderdag 02/11/2017
Broodsmeergroep B (Do)

Verjaarsdae: Kobus Mulder 044 873 3458, Berend-Dina Nortier

Vrydag 03/11/2017

Verjaarsdae: Mariana Moolman 0834567659, Floors Meyer 0826842735, Laurine Ferreira, Marietjie Oberholzer
0832944589, Morné De Waal 044 801 8222, Marco Barnard 0822269470

Saterdag 04/11/2017

Verjaarsdae: Gerhard Van Der Rijst 0767503939, Louhan Janse Van Rensburg (14), Nina Stevens (8)

Sondag 05/11/2017
Kerstrollieprojek
Sop vir Haweloses
D/Offer: Gemeentewerk

09:00 Gesamentlike Nagmaal George
10:00 Afsluiting Senior Kategese
Blommebeurt: Sonja
Teebeurt: Sivera
Geen Erediens Heroldsbaai

Blommebeurt:

 

KONTAKBESONDERHEDE

Ds Floors Meyer 044 873 2327 of 082 684 2735

floors@mweb.co.za

Ds Johann Winterbach 044 873 5110 of 082 469 9087

winterbach@tiscali.co.za

Fin Beampte: Adrinette Muller 044 873 3335

kantoor@nggeorgesuid.co.za

Admin Beampte: Tillie Nel 044 874 3898

admin@nggeorgesuid.co.za

Bankinbetalings: ABSA tjek rek nr.
0890580017 (NG Kerk George-Suid),
Takkode: 630114. Naam en van as
verwysing.