NG Gemeente George-Suid
Bulletin : 3 -10 Desember 2017 (47/2017)

Grenslose Geur van Christus
Volg ons op:
www.nggeorgesuid.co.za
Facebook : George Suid Gemeente
Facebook : Skeppersliefde

VETKOEK EN PANNEKOEK VERKOPE

Ons wil vir ALMAL wat by die vetkoek-en pannekoekbakdag betrokke was en ons ondersteun het
BAIE BAIE DANKIE sê!!! Die opbrengs van R7 500-00 sal in die nuwe jaar aangewend word om die
pad by ons gemeentekompleks reg te maak.

Ds Floors se naderende aftrede

Die Kerkraad het by sy onlangse Kerkraadsvergadering kennis geneem van die feit dat ds Floors
in November 2018 sy aftree ouderdom bereik. Die Kerkorde maak egter voorsiening dat ‘n predikant
nog vir ‘n maksimum van 6 maande na die bereiking van sy aftree ouderdom, in ‘n voltydse
hoedanigheid en met die goedkeuring van die Kerkraad, mag dien. Die Kerkraad het met inagneming van
bogenoemde, besluit om ds Floors se emeritaat (datum van aftrede), na 28 Februarie 2019 te verskuif
met die toestemming van die Ring van George. Die Kerkraad het verder ook besluit om die dagbestuur
te vra om, in die lig van ds Floors se naderende aftrede, weer te gaan kyk na ons gemeente se
bedieningspraktyk (dit waarmee ons besig is) en die bedieningsbehoeftes (dit waarmee ons besig moet wees).
Die Dagbestuur moet dan teen Mei 2018 met ‘n aanbeveling na die Kerkraad kom oor die mees geskikte wyse
waarop ons die bediening in en deur ons gemeente ná 28 Februarie 2019 kan voorsit. Baie dankie dat ons
ook vir die gemeente se voorbidding kan vra vir hierdie seisoen van geloofsonderskeiding in ons
gemeente se geskiedenis.

LERAARSDAGBOEK

Ds Floors het hierdie naweek sy kwartaallikse naweek af.
Ds Johann sal vanaf 8 -27 Desember met verlof wees. Ds Floors sal vanaf 27 Desember 28 Januarie 2018 met verlof wees.

DISSIPELSKAPGROEP

Ds Floors begin volgende jaar weer ‘n dissipelskapgroep. Persone wat belangstel om daarby in te skakel
kan gerus met hom kontak maak.

BARMHARTIGHEIDSAKSIE

BROODSMEERDERS

Die Barmhartigheidsaksie wil graag baie dankie sê aan al die broodsmeerders wat so getrou elke week hul
brood smeer en bring. Baie dankie dat julle elke week soveel kinders se harte bly en magies vol maak!

DAGBOEK

Sondag 03/12/2017
Sop vir Haweloses
1ste Adventsondag
D/Offer: Emmaüs George

09:00 Erediens George
Blommebeurt: Amelia
Teebeurt: Maggie & Hetta

09:00Erediens Heroldsbaai
Blommebeurt: Celestine

Verjaarsdae: Anna Fourie 0842685064, Frankie Nel 044 871 5258, Wilma Schoeman, Anandi Emmenis 0761248967,
Christil Nell (21) 0718765025

Maandag 04/12/2017

Verjaarsdae: Petra Stopforth 044 874 4306, Petro Hanekom, Yolandé Steyn (21)

Dinsdag 05/12/2017
Broodsmeergroep C (Di)
Verjaarsdae: Heinie Mostert 044 873 5006, Diederik Stears 044 873 5988, Jennifer Van Rensburg 044 874 5943,
Suzette Lategan 0817264785, James Keller, Megan Munnik (19) 044 873 3085

Woensdag 06/12/2017
Skole sluit
Einde 4de kwartaal

Verjaarsdae: Gertruida Zeelie 044 873 5108, Virginia McCarthy 044 873 0234, Dina Van Eck Donderdag 07/12/2017

Donderdag 07/12/2017
Skoolvakansie

Verjaarsdae: Adami Geldenhuys 0845592847, Marilize du Plessis 0827841220, Dean Jacobs 0794842960,
Liam Smit (2)

Vrydag 08/12/2017
Skoolvakansie

Verjaarsdae: Aletta Schoeman 0832727270, Olga Blignault 044 873 5645, Inge Schröter (9) 0448745372

Saterdag 09/12/2017

Verjaarsdae: Dalene Barendse 0448742577, Hanlie Meyer 044 874 3450, Bertie Swart 0448732978,
Vonni Rademeyer 0712594032

Sondag 10/12/2017
Skoolvakansie
2de Adventsondag
D/Offer: Helpmekaar Studiefonds

09:00 Erediens George
Blommebeurt: –
Teebeurt:

09:00 Erediens Heroldsbaai
Blommebeurt: Leonie

KONTAKBESONDERHEDE

Ds Floors Meyer

044 873 2327 of 082 684 2735

floors@mweb.co.za

Ds Johann Winterbach

044 873 5110 of 082 469 9087

winterbach@tiscali.co.za

Fin Beampte: Adrinette Muller
044 873 3335

kantoor@nggeorgesuid.co.za

Admin Beampte: Tillie Nel
044 874 3898

admin@nggeorgesuid.co.za

Bankinbetalings: ABSA tjek rek nr. 0890580017 (NG Kerk George-Suid), Takkode: 630114.
Naam en van as verwysing.