Eredienste:

…sodat God ons kan ontmoet

Ons eredienste is in die styl van ‘n “blended worship”.  Ons wil graag al die generasies in ons eredienste akkomodeer.

Ons liturgie word so beplan dat ons vir sover as moontlk vir al die verskillende spiritualiteite voorsiening maak.

Ons gemeenskap is informeel en getuig van hartlikheid en warmte.

Almal is hier welkom.

Erediens in Kerkgebou: Sondag 09h00

Erediens te Heroldsbaai: Sondag 09h00