…sodat die hulpbehoewendes versorg kan word.

Die doel van die Barmhartigheidaksie is om lidmate en andere wat fisiese en emosionele nood ervaar in liefde by te staan, te ondersteun en te help en sodoende die roeping om die barmhartigheid en liefde van Jesus te versprei en uit te dra, te vervul.

Hierdie doelwit word bereik deur lidmate en ander belangstellendes te werf en toe te rus met die gawe van barmhartigheid om die nood te help verlig waar die fisiese en emosionele behoeftes in die gemeente dit ookal vereis.