…sodat ons ‘n biddende gemeente kan wees

Die doel van die Gebedsaksie is om ‘n gemeente-gebedsaksie wat van geesvervulde voorbidding getuig te handhaaf.

Ons wil hierdie doel bereik deur voorbidders te werf, toe te rus en daarna in te skakel by die gebedsaksies van die gemeente. Om doelgerigte voorbidding te verseker word die voorbidders gereeld voorsien van inligting en gebedsversoeke. Geleenthede word ook geskep vir gesamentlike gebed. Die werksaamhede van dié groep word gereeld geëvalueer en nuwe gebedsprogramme en projekte word geskep.