JEUGisONS!

‘n Nuwe, vars bediening vir gesinne, kinders en tieners. Volg ons gerus op Instagram en ook ons Youtube-kanaal.

Die doel van ons Jeugaksie is om die kinders- voorskool, laerskool en hoërskool- van verbondsgesinne in ons gemeente deur ‘n Bybelsgefundeerde en dinamiese kategese stelsel, tesame met eietydse Woordverkondigingsgeleenthede tot emosionele en geestelike volwassenheid te begelei.

Ons wil hierdie doelwit bereik deur: die daarstelling en handhawing van ‘n kategese struktuur; die werwing, opleiding, motivering en bestuur van gelowige en bekwame kategete; die onderrig en bestuur, ontwikkeling en begeleiding van finale jaar katkisante tot volwaardige gemeentelede; die organisasie van jeuguitreike; en die reël en hou van Jeuggerigte Eredienste.

Heroldsbaai Jeugkampterrein:
Heroldsbaai is een van die mooiste kleiner strandoorde aan die Tuinroete, slegs 15 minute se ry van George af geleë.
Die Kerkraad het ‘n paar jaar gelede die visie ontvang om in hierdie skilderagtige omgewing aan die voet van die Outeniquaberge ‘n belegging in die
toekoms van die kerk se jongmense te maak.
Een van die Kerkraad se belangrikste uitgangspunte in die verwesenliking van die droom was om bekostigbare fasiliteite daar te stel waar jongmense in ‘n
eilandsituasie, weg van die daaglikse geharwar, begelei kan word tot ‘n keuse om voluit vir Jesus te lewe.

Sedert die in gebruikneming van die kampterrein het honderde jongmense reeds met groot entoesiasme en met baie seën van die kampterrein gebruik gemaak. 

Elke jaar tydens die Desember – Januarie vakansieseisoen maak ’n Stranddiensspan van die kampterrein as basis gebruik om sodoende ‘n belangrike bydrae te lewer tot die verwesenliking van die Kerkraad se droom.
Ons nooi u hartlik uit om ons droom met ons te kom deel.

Volg ons op Facebook by Groepe: NG George Suid Gemeentesake