…sodat die wat swaarkry weer hoop kan vind

Die doel van ons Pastorale Sorgaksie is om die heelmakende liefde van Christus uit te bring by volwassenes en kinders wat emosioneel swaarkry as gevolg van siekte, verlies of trauma, sodat hulle weer hoop kan ervaar.

Om hierdie doelwit te bereik is dit nodig om lidmate en ander belangstellendes te werf en toe te rus met die gawe van pastorale versorging en hulle dan te organiseer in spanne volgens hulle belangstelling in hetsy hospitaalbesoeke, pastorale gespreksvoering, treurende ouers, huwelikstrauma ens.