…sodat ons diensbaar kan wees

Die doel van die Vroueaksie is om die vrouelidmate van hierdie gemeente te motiveer om volgens eie aard, bekwaamheid en keuse, aktief werksaam te wees tot opbou van die liggaam van Christus en die uitbreiding van die Koninkryk van God.

Hierdie doelwit word bereik deur die skep van deurlopende amptelike byeenkomste vir die opbou van geestelike belange en ter ondersteuning en uitbouing van gemeentlike aktiwiteite.   Dit sluit in: (a) die bestuur van ‘n klerebank vir behoeftiges; (b) die bestuur van die sosiale klub vir senior burgers en enkellopendes; (c) die voorsiening van verversings tydens sosiale, geestelike en gemeenskapsbyeenkomste; (d) die reëling van die Wêreldbiddag vir vroue; (e) die ondersteuning van: (i) fondsinsamelingsprojekte van die gemeente, (ii) die Barmhartigheidsaksie en (iii) verskeie instansies en Bedieninge in die gemeente en die groter George omgewing; (f) die lewering van liefdesdienstake by die plaaslike Ouetehuise en die Carpe Diem Leer- en Fisiekgestremde Skool.

1. DOELWIT

Om die vrouelidmate van ons Gemeente te motiveer om volgens eie aard, bekwaamheid en keuse, aktief werksaam te wees tot opbou van die liggaam van Christus en die uitbou van die Koninkryk van God.

2. TAAKOMSKRYWING

2.1. Ons reël deurlopend amptelike byeenkomste waar vrouelidmate mekaar emosioneel kan ondersteun en mekaar geestelik kan opbou sodat ons die koninkryk van God kan uitbou.

2.2. Ons bemark en bestuur ‘n klerebank vir behoeftige gesinne in ons gmeente en in die breër samelewing.

2.3. Ons bestuur en handhaaf ‘n selfonderhoudende ondersteunings- en sosiale klub vir senior burgers en enkellopendes.

2.4. Ons verskaf deur middel van die dienswerk van die Gasvryheidsgroep verversings tydens geestelike, sosiale, en ander byeenkomste van ons gemeenskap.

2.5. Ons reël jaarliks ‘n byeenkoms ter ondersteuning van die Wêreldbiddag vir vroue.

2.6. Ons ondersteun die fondsinsamelingsprojekte van die gemeente deur gereelde verkopings.

2.7. Testing CaptionOns voorsien op ‘n gereelde basis en ter ondersteuning van die Barmhartigheidsaksie van ons Gemeente kospakkies aan ‘n verskeidenheid instansies en Bedieninge in die Gemeente asook in die groter George omgewing.

2.8. Ons verrig liefdesdienstake by die plaaslike Ouetehuise en die Carpe Diem Skool vir Leer- en Fisies Gestremdes.

2.9. Ons handhaaf ‘n noukeurige boekhoustelsel vir voorlegging tydens die jaarlikse ouditproses.Testing Caption 2