…sodat ons kinders kan groei

Alhoewel die godsdienstige opvoeding van ons kinders die verantwoordelikheid van elke ouer is en bly wil die kerk ons ouers met hierdie belangrike opvoedingstaak ondersteun. Daarom reël ons kategese onderrig waar alle kinders baie welkom is.

 Kategese vir hoërskool leerlinge is direk na afloop van die erediens.

Kategese vir voorskoolse en -laerskool leerlinge vloei uit die erediens.  Daar word ‘n kindermoment in die erediens gehou en daarna verlaat die kinders die kerkgebou vir kategese.