Eiendomsaksie:

…sodat ons die infrastruktuur instand kan hou

Die doel van die Eiendomsaksie is om die gemeente-eiendom in stand te hou, te beveilig en te ontwikkel.

Om hierdie doel te bereik moet die bateregister jaarliks hersien en opgedatteer word; klein en groot herstelwerke geïdentifiseer en reggestel word ooreenkomstig die neergelegde tenderprosedure en beskikbare begroting; uitgekontrakteerde werk bestuur en gekontroleer word; kundige kontrakteurs gewerf en projekte tot voltooiing bestuur word; en deurlopend kontak met die Raad van Trustees behou word.