…sodat ons droom kan waar word

Die Finaksie se hoofdoel is om die Kerkraad en die ander aksies by te staan met die bestuur van die gemeentefondse. Om dit doeltreffend te kan doen, is die aksie se hooftake om die begroting vir die finansiële jaar op te stel en nadat dit deur die Kerkraad goedgekeur is, dit te bestuur. Hierdie weksaamhede word uitgevoer in samewerking met die ander aksies van die Kerk wat hul behoeftes en bydraes betyds bekend maak.

Die Finaksie is nie noodwendig saamgestel uit slegs Kerkraadslede nie, maar kan ook kundiges uit die gemeente ko-öpteer om op die aksie te bedien, moontlik slegs vir een spesifieke doel of vir ‘n langer termyn. Dit het tot gevolg dat daar altyd kundige persone betrokke is by die bestuur van die Kerk se finansies.

Dit is ook die doel van die aksie om deur middel van hierdie media meer inligting aan die gemeente en ander belangstellendes te verskaf rondom die stand van die gemeente se finansies. Dit sal gedoen word deur middel van grafieke wat op hierdie ruimte beskikbaar gestel sal word.

Die Finaksie vertrou dat enige belangstellende persoon wat meer wil weet van hierdie aksie se werksaamhede, of enige insette wil lewer, ons e-pos adres sal gebruik om met ons te skakel.