…sodat ingelig kan bly

Om hierdie doelwit te bereik onderneem hierdie aksie om weekliks ‘n bulletin wat ‘n program vir die weeklikse aktiwiteite bevat te publiseer; om kwartaalliks die “Fonteintjie”  met nuus oor die lief en leed van die gemeente te publiseer; om ‘n Nuusbrief wat aktuele sake aanspreek en ‘n inligtingspamflet vir nuwe lidmate te publiseer; om ‘n webblad te ontwerp en instand te hou; om deur middel van E-pos te korrespondeer; om SMS-boodskappe te ontvang en uit te stuur; en om deur die gebruik van Power Point stories van hoop aan die gemeente oor te dra.

Die doel van die Kommunikasie aksie is: om deur die gedrukte en elektroniese media relevante nuus oor die wel en weë van ons lidmate sowel as aktuele inligting oor die werksaamhede van ons gemeente, grensloos te kommunikeer; en om ons gemeente aan die breër samelewing bekend te stel as ‘n geestelike tuiste waar geloof, hoop en liefde beleef word.