NG Gemeente George-Suid
Bulletin : 5 -12 November 2017 (43/2017)

Grenslose Geur van Christus
Volg ons op:
www.nggeorgesuid.co.za
Facebook : George Suid Gemeente
Facebook : Skeppersliefde

PANNEKOEK
Daar sal heerlike warm pannekoeke teen R5 na die erediens in die sysaal verkoop word.
Die opbrengs sal aangewend word om ‘n nuwe dataprojektor vir die kerk te koop.
Dankie vir u ondersteuning!

Verootmoedigings-en Voorbiddingsgeleentheid

Die NG Kerk se Algemene Sinode ondersteun die inisiatief om gemeentes aan te moedig om op 8 November
Verootmoedigings-en Voorbiddingsgeleenthede te reël en spesifiek te bid vir:

• die onaanvaarbaar hoë mate van geweldsmisdaad, waarvan plaasmoorde deel is.

• landbou-omstandighede en die impak van droogtes en klimaatsverandering op mense, diere en die omgewing.

Ons wil graag ons lidmate uitnooi (en aanmoedig) om ook saam met lidmate van die ander gemeentes op
George, komende Woensdag 8 November tussen 13:10-13:50, die geleentheid by die Moederkerk by te woon.

KERSTROLLIE-PROJEK

Vanjaar doen die Barmhartig-heidsaksie se Kerstrollie-projek weereens ‘n beroep op ons gemeente se
welwillendheid om aan iemand hierdie Kersgety iets van God se liefde te bewys. Die Kerstrollie-projek
sal tot Sondag 3 Desember in die voorportaal van die kerk wees en by die voordeur van die kerksaal
by Heroldsbaai, waarin u dan u pakkie kan laat. Neem asb. vir u ‘n sakkie by die deure met ‘n lysie
van die benodigdhede. Baie dankie vir u samewerking om hierdie Kerstyd ook vir iemand anders spesiaal te maak!

Besoek van die Moderator aan ons Gemeente

Ds Nelis Janse van Rensburg, Moderator van die Algemene Sinode asook van die Streeksinode van
Wes– en Suid-Kaapland, is genooi om by die Erediens op 19 November by ons Gemeente te kom optree.
Hy kom met ons praat oor die belangrike rol wat die NG Kerk nou in Suid-Afrika speel om rigting te
gee te midde van al die onsekerhede waarmee ons te kampe het. Na afloop van die diens drink ons saam
tee in die sysaal, waartydens daar geleentheid sal wees om vrae te stel oor daardie sake waaroor
ons meer duidelikheid wil hê. Almal is welkom.

BARMHARTIGHEIDSAKSIE

Die Barmhartigheidsaksie benodig asseblief tweedehandse klere en skoene -veral vir mans, kinders
en babas. U kan die klere by die kerkkantoor kom afgee, na die eredienste bring of die kerkkantoor
skakel om te reël dat die klere by u kom haal word. Baie dankie!

#iMagine Matriekfees Heroldsbaai

29 November tot 6 Desember
Inligting by kerkkantoor beskikbaar.

DAGBOEK

Sondag 05/11/2017
Kerstrollieprojek
Sop vir Haweloses
D/Offer: Gemeentewerk

09:00 Gesamentlike Nagmaal George
10:00 Afsluiting Senior Kategese
Blommebeurt: Claudine & Marita
Teebeurt: Petro & Huibrecht
Verjaarsdae: Jacques Kruger 0825515503, Chantelle Oliver, Maritza Wessels, Talicia Du Toit (14),
Nicolas Snygans (9)

Maandag 06/11/2017

18:00 Kerkraadsvergadering
Verjaarsdae: Mac McCarthy 044 873 0234, Chantelle Stander 0845717766, Hanno Bouwer 0718115157,
Suné Janse Van Rensburg (19), Amoré Conradie (16) 044 874 2204

Dinsdag 07/11/2017
Broodsmeergroep C (Di)

09:00 Vroue Bybelstudie
Verjaarsdae: Reinhard Retief 0824182003, Rodney Barnard 0835311660, Rozel Bester 0799696122,
Johanna Kleynhans (18)

Woensdag 08/11/2017

Verjaarsdae: Jan Buffel 0762089513, Frikkie Smit 0725745316, Elsabè Wiese, Conraad Baard 0835117376

Donderdag 09/11/2017
Broodsmeergroep C (Do)
Verjaarsdae: Mona Alberts 0827823909

Vrydag 10/11/2017

Verjaarsdae: Stephan Stander (9)

Saterdag 11/11/2017

Verjaarsdae: Bettie Lombaard 0824530992, Carl Van Wyk 0725932502, Vicky Voigt 044 884 0763,
Estiaan King (18) 044 874 6900

Sondag 12/11/2017
Kerstrollieprojek
D/Offer: KANSA, George

09:00 Erediens/Gesinsdiens George
10:00 Afsluiting Kategese Gr 1-6
Blommebeurt: Lousia
Teebeurt: Dora & Rita
09:00Erediens Heroldsbaai
Blommebeurt: Estelle

KONTAKBESONDERHEDE

Ds Floors Meyer

044 873 2327 of 082 684 2735

floors@mweb.co.za

Ds Johann Winterbach

044 873 5110 of 082 469 9087

winterbach@tiscali.co.za

Fin Beampte: Adrinette Muller
044 873 3335

kantoor@nggeorgesuid.co.za

Admin Beampte: Tillie Nel
044 874 3898

admin@nggeorgesuid.co.za

Bankinbetalings: ABSA tjek rek nr. 0890580017 (NG Kerk George-Suid),
Takkode: 630114. Naam en van as verwysing.