Ons Kompas (Visie):

God roep en beweeg ons om die aangename geur van Christus oral te versprei.

Ons Padkaart (Missie):

Gehoorsaam aan die Vader en in opdrag van Jesus Christus onder die leiding van die Heilige Gees en deur die krag van gebed wil George-Suid met die Evangelie en met die gawes wat ons ontvang het, die Gemeente, oud en jonk, opbou om ware volgelinge van Jesus te wees sodat ons die koninkryk kan uitbou.

Dit doen ons deur uit te reik om verlorenes te vind, stukkendes heel te maak, armes te versorg en eensames te vertroos. Sodoende sal ons geloof, hoop en liefde oral versprei.

Ons Dryfkrag:

Om in ons doel te slaag word ons aangedryf deur:

Jesaja 54:2

Maak groter die plek vir jou tent, maak breër jou tentdoeke, moenie suinig daarmee werk nie.  Maak langer die tentlyne en slaan die tentpenne dieper in, want jy sal na alle kante toe uitbrei…

Jesaja 45:2

Ek self sal voor jou uit gaan en hoogtes gelykmaak.  Ek sal bronspoorte oopbreek en sluitbalke van yster stukkend kap.

Ons Waardes:

 • Toegeruste  leierskap:
  In ons gemeente is die geestelike leiers toegerus om hart en siel aan die opbou van die liggaam van die Here Jesus en die uitbou van die Koninkryk van God toegewy te wees.
 • Funksionele strukture:
  In ons gemeente het ons funksionele kerklike strukture wat die doel dien om die groei van ons gemeente maksimaal te bevorder.
 • Passievolle spiritualiteit:
  In ons gemeente leef die gelowiges hulle geloof in die Drie-enige God en hulle verhouding met die Here Jesus in hulle daaglikse lewe met krag en met ‘n aansteeklike entoesiasme uit.
 • Inspirerende eredienste:
  In ons gemeente beleef die lidmate, oud en jonk, die eredienste op Sondag as die hoogtepunt van die week.
 • Liefdevolle verhoudings:
  In ons gemeente getuig ons gesindheid wanneer ons saam aan die kerklike aktiwiteite deelneem dat ons almal met die liefde van die Here Jesus deurdrenk is.
 • Mensgerigte  kleingroepe:
  In ons gemeente kan mense in kleingroepe die liefdevolle en genesende krag van die gemeenskap van die gelowiges ervaar.
 • Gawe gebaseerde bediening:
  In ons gemeente ken die gelowiges die geestelike gawes wat hulle van die Heilige Gees ontvang het en het elkeen ’n besondere bediening wat op sy gawes gebaseer is om daarmee die gemeente op te bou.
 • Nood georiënteerde evangelisasie:
  In ons gemeente help die gelowiges, met behulp van die gawes wat hulle van die Heilige Gees ontvang het, om die Groot Opdrag uit te voer.