Nuttige webblaaie om te besoek:

 

  • Inligting oor predikante, gemeentes, die werksaamhede van die Algemene Sinode en die onderskeie streeksinodes kan by dié skakel gevind word: www.ngkerk.co.za
  • Inligting oor die Wes- en Suid Kaapse Sinode se getuienisaksie kan by dié skakel gevind word: www.kga.org
  • Inligting oor korrespondensiekursusse, boeke, video’s, en cd’s wat christene in hulle geestelike groei kan help, kan by dié skakel gevind word: www.christene.co.za
  • ‘n Netwerk van Vennote vir Dienste aan Gemeentes: www.gemeentes.co.za
  • JY kan ons ook volg op Facebook by: Groepe, Die Leeuhok