Ons gemeente het twee bedieningspunte

Ons Geskiedenis

GEORGE

Ons gemeente se middelpunt is in die Suid-Kaapse stad George. George-Suid was die eerste afstigting van die moedergemeente (wat reeds in 1813 gestig is) op George self, maar reeds die agtste dogtergemeente. Die gemeente is op 16 Junie 1950 gestig. George-Suid het begin met 1 400 lidmate, 1 900 siele en ’n 40-tal kerkraadslede. Vanaf Oktober 1950 het die gemeente ook sy eie leraar gehad in die persoon van ds. J.G. Lochner, voorheen van die gemeente George.

In plaas van ’n kerk het die kerkraad besluit om dadelik ’n saal te bou wat vir omtrent 700 mense voorsiening maak. Die saal sou vir eredienste gebruik word totdat die gemeente ook later ’n kerkgebou sou hê.

LEES VERDER

HEROLDSBAAI

Die kerklike lewe het nog altyd ‘n belangrike rol gespeel in die Heroldsbaai gemeenskap.

IN die laat dertiger-en vroeë veertigerjare is ope lugdienste gehou en geld gekollekteer vir die van ‘n kerksaal.  Vir hierdie doel het die jongmense konserte op die strand, by die buurdorpe en op die buur strande gehou.

LEES VERDER

Die jaar waarin ons wil luister na God, na mekaar en na 'n wêreld wat smag na God se liefde
Dankoffers & Betalings

3 Maniere om te betaal

Elektroniese Betalings (EFT)

NG KERK GEORGE SUID

ABSA BANK – TJEK REKENING

REK NR: 890580017

TAKKODE: 63200

Verwysing: Naam, van en rede

Verwysing: Van & waarvoor betaling gemaak word bv. Van & Basaar, Van & Nissie Nr., Van & Dankoffer.

E-pos die bewys van betaling na finansies@nggeorgesuid.co.za

SnapScan

 Gebruik hierdie skakel om betaling van jou kollekte, dankoffer en GSO met SnapScan te maak, sonder om die App af te laai.

Koevertstelsel

Bruin koeverte is beskikbaar by die kerkdeure en kerkkantoor / jy kan enige koevert gebruik.

Jy kan onder meer op die koevert afsonderlike toewysings aandui: Dankoffer (DO), Sending (GSO)  & Barmhartigheid.

Plaas jou koevert tydens eredienste in die kollektebord of handig dit by die kerkkantoor in. Geen tjeks word aanvaar nie.

‘n Kwotansie sal aan jou uitgereik word.

Kontak Ons