George

Ons gemeente se middelpunt is in die Suid-Kaapse stad George. George-Suid was die eerste afstigting van die moedergemeente (wat reeds in 1813 gestig is) op George self, maar reeds die agtste dogtergemeente. Die gemeente is op 16 Junie 1950 gestig. George-Suid het begin met 1 400 lidmate, 1 900 siele en ’n 40-tal kerkraadslede. Vanaf Oktober 1950 het die gemeente ook sy eie leraar gehad in die persoon van ds. J.G. Lochner, voorheen van die gemeente George.

In plaas van ’n kerk het die kerkraad besluit om dadelik ’n saal te bou wat vir omtrent 700 mense voorsiening maak. Die saal sou vir eredienste gebruik word totdat die gemeente ook later ’n kerkgebou sou hê. Voorts sou daar enige ander sosiale geleenthede in gehou word — soos konserte, basaars en ander kerklike verrigtings. Veral voorsien die saal aparte lokale vir ’n 20 sondagskoolklasse.

In plaas van ’n kerk het die kerkraad besluit om dadelik ’n saal te bou wat vir omtrent 700 mense voorsiening maak. Die saal sou vir eredienste gebruik word totdat die gemeente ook later ’n kerkgebou sou hê. Voorts sou daar enige ander sosiale geleenthede in gehou word — soos konserte, basaars en ander kerklike verrigtings. Veral voorsien die saal aparte lokale vir ’n 20 sondagskoolklasse.

Die saal was dan ook die fondament van die kerk in letterlike sowel as geestelike sin. Die argitek is W.D. Bronkhorst, toe nog verbonde aan Wynand Louw se argiteksfirma se Kaapse kantoor. Die bouheer was J.A. van der Westhuizen, een van die diakens.
Totdat die saal voltooi is, het die gemeente nog saam in die kerkgebou van die moedergemeente aanbid. Op 19 September 1951 het die Ring van George met sy sitting in die nuwe saal begin tot Vrydagaand 21 September, om toe op Saterdag 22 September 1951, in die namiddag, die feestelike inwyding mee te maak.

Heroldsbaai

Die afgelope klompie jare het die “Heroldsbaai-gemeenskap” gegroei met al die uitbreidings op Oubaai, Dutton’s Cove, Breakwater Bay en The Brink. Ons is dankbaar vir die gemeenskap van gelowiges wat ook hier in hierdie omgewing, Kerk van Jesus Christus wil wees.

Die kerk het nog altyd ‘n belangrike rol in die lewe van die Heroldsbaai-gemeenskap gespeel en ons deel graag so bietjie van die geskiedenis hieronder.

In die laat 1930’s en vroeë 1940’s is opelug dienste gehou en geld gekollekteer vir die bou van ‘n kerksaal. Vir hierdie doel het die jongmense konserte op die strand, by die buurdorpe en op die buur-strande gehou.

In 1941 is begin met die bou van die kerksaal op grond geskenk deur Cecil Gericke. Teen ‘n koste van £700 is die bouwerk voltooi. ‘n Lening teen ¼ % rente is vir die uitstaande bedrag by die NG Moederkerk van George aangegaan. Ten einde hierdie skuld te delg is ‘n watertenk gebou en water vir een ‘n tiekie en later ‘n sikspens per blik van 20 liter is verkoop. Met skenkings en die hou van konserte is die skuld mettertyd gedelg.

Op 15 Desember 1941 trou die eerste egpaar in ‘n voltooide kerksaal sonder enige stoele. In 1944 is ‘n tweedehandse Duitse klavier – wat nog steeds in gebruik is – aangekoop. Lydia Stemmet was die eerste begeleidster en sy is opgevolg deur die 13 jarige Chris Lamprecht wat vir bykans 60 jaar hierdie taak met oorgawe verrig het. Professor Chris is al in sy 90-tiger jare en woon tans nog in Heroldsbaai.

Die Heroldsbaai-gemeenskap het uit ‘n groot boerdery gemeenskap bestaan. Hier het na raming in die vroeë 1950’s nie minder as 27 boere in die gebied geboer nie. Meeste van die boere was bywoners en het op ‘n deel-oes basis vir die grondeienaar geboer. Hierdie boerdery gemeenskap het ‘n baie aktiewe rol in die geloofsgemeenskap van George-Suid gespeel. Basaartye by Heroldsbaai was in daardie tyd ‘n groot fees geleentheid. Diere is onder andere onder die melkhoutbome by die kerksaal vasgemaak en opgeveil.

Gedurende 1965-1966 samel die Stemmet-egpaar geld in vir die aankoop van die swarthout preekstoel wat vandag nog in gebruik is.

Aanvanklik is daar net gedurende vakansietye en langnaweke dienste deur óf plaaslike leraars of leraars wat met vakansie was, waargeneem. Sedert Januarie 2008 word daar elke Sondag om 09:00 (in die somermaande) en 09:30 (in die wintermaande) eredienste in die kerksaal gehou.

Sedert 1948 word daar ook elke jaar tydens die Desember vakansie, Stranddienste onder leiding van verskillende stranddiens-spanne op Heroldsbaai gehou. In die 1980’s het ons gemeente ook twee Jeughuise gebou wat deur verskillende groepe deur die jare gebruik is vir kampe en ander geestelike aktiwiteite. Die hele kompleks is so ‘n paar jaar gelede opgradeer en ons is trots om hierdie goed toegeruste geriewe onder bestuur van die Heroldsbaai Jeugoord Trust teen bekostigbare pryse aan groepe beskikbaar te kan stel.

Predikante

 1. Ds. JG Lochner: 1950 1957
 2. Ds. HJ de Vos: 1954 – 1956
 3. Ds. GPC Carinus: 1957-1961
 4. Ds. WC VdM de Swardt: 1958 – 1961
 5. Ds. JE Terblanche: 1962-1964
 6. Ds. PM van Heerden: 1962-1966
 7. Dr. HF Conradie: 1964-1973
 8. Dr. WJB Serfontein: 1966-1970
 9. Ds. LS Hayword: 1970-2005
 10. Ds. W du Toit Nepgen: 1971-1979
 11. Ds. JU Theron: 1974-1978
 12. Ds. WJ Bergh: 1976-1982
 13. Ds. J de V Morkel: 1980-1984
 14. Ds. JP Steyl: 1980-2002
 15. Ds. CFJ Meyer: 1984-2019
 16. Ds. B Wilkens: 2021-2022
Ds. Karel Johannes Winterbach:
2009 – Hede