Jeug

JEUGisONS en TIENERSisONS is ‘n intergenerasionele Familie / Gesinsbediening.

Efesiërs : 3: 18 – 19: Mag julle (KINDERS/JONGMENSE) instaat wees om saam met al die gelowiges (OUERS / GROOT OUERS /VOOGDE/FAMILIE/GEMEENTE) te begryp (ERVAAR) hoe WYD en VER en HOOG en DIEP die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde KEN, liefde wat ons vertand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God (PROSES, ALTYD OP REIS – lewenslange dissipelskap).

Ons maak hierdie teks deel van ons droom vir die bediening, en het verskeie uitgangspunte om dit uit te leef deur:

  • IngelyfdheidGeloofsnarratiewe en mylpale / roetemerkers
  • Familie / Gesin as Primêre geloofsgemeenskap: Deur die deel van geloofsverhale die ervaring van geloofsverhale, die skep van nuwe geloofsverhale en die viering van geloofsverhale word die gemeente oor geerasies heen saam gebind.
  • Geloofsgroepe: Ons erken kinders en jongmense se behoefte aan behoort en hulle unieke en eiesoortige identiteit en wil ook vir hulle ruimte en ruimtes skep waar hulle kan tuiskom en tot hulle reg kan kom.
  • Veranderende Landskap

TIENERSisONS (Graad 7 tot 12)
Vrydae @ 18h00
NGK George Suid Saal

Geloofsgroepe 3 Jaar tot Graad 12
Sondae tydens die erediens in die saal

JEUGisOns
Hou ons sosiale media dop uitreike, uitstappies en kampe

Silwerkring

Inligting binnekort beskikbaar.

Barmhartigheid

Inligting binnekort beskikbaar.

Gebedsaksie

Inligting binnekort beskikbaar.